תוכן העניינים

מבוא סמלים 10 ................................................................................................... ייצוגים פנימיים וייצוגים חיצוניים 12 ............................................... טקסטים גרפיים 14 .................................................................................... התפתחות התפיסה וההבנה של טקסטים גרפיים 15 ...................... שימוש בטקסטים גרפיים לא-מילוליים בגיל הרך 17 ....................... גישה פדגוגית 19 ....................................................................................... מבנה הספר 22 .......................................................................................... פעילות המיועדת ללומדים במכללות לחינוך 23 ........................................ מקורות 24 .................................................................................................. פרק א : ציורים ואיורים התפתחות היכולת להבין ציורים כסמלים 30 .............................................. ההתפתחות של היכולת להפיק ציורים מייצגים 32 ..................  אל הספר
מכון מופ"ת