לוח ‭:1‬ תפיסות ומניעים בולטים של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב-תרבותי