תרומתה של השתלמות במתמטיקה להתפתחות המקצועית של מורים בבית הספר היסודי

דורית פטקין ועדינה משעל תקציר מטרת מחקר זה הייתה להתחקות אחר תרומתה של השתלמות במתמטיקה למורים בבית הספר היסודי . בעשור האחרון , בעקבות הישגים נמוכים במתמטיקה של תלמידים בבית הספר היסודי , הפעלת תכנית לימודים חדשה וההכרה בכך שמורים המלמדים מתמטיקה בכיתות בית הספר היסודי חייבים להיות בעלי השכלה מתמטית בתחום , הוחלט לקיים השתלמויות על בסיס תכנית ארצית . המחקר נערך בקרב 449 מורים המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי בכיתות , א-ו' שהשתתפו בהשתלמות . המורים התבקשו לענות על שאלות רקע לגבי משתנים כגון גיל , ותק בהוראה , השכלה והערכתם את מידת שליטתם בתחום הדעת מההיבט התוכני-דיסציפלינרי ומההיבט הדידקטי-פדגוגי . בנוסף לכך , הם התבקשו לציין מה הציפיות שלהם מההשתלמות ולדווח בסוף ההשתלמות על המידה שבה נתרמו מהשתלמות זו . מתוצאות המחקר עולה כי המורים המשתלמים המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי הם בעיקר נשים בשנות הארבעים לחייהן , בעלות תואר ראשון ותעודת הוראה לא בתחום המתמטיקה וותק ממוצע בהוראה של 13 שנים . המורים שהשתתפו במחקר דיווחו על רצון להרחיב את הידע הדידקטי שלהם כדי לקבל כלים מגוונים להוראת המתמטי...  אל הספר
מכון מופ"ת