לוח ‭:2‬ היגדים שהנבדקים החשיבו כ"רלוונטיים" או "רלוונטיים ביותר" להתפתחותם המקצועית, באחוזים ובדירוג לפי מקומות