לוח ‭:1‬ התפלגות הנבדקים אשר השתתפו בשלב השני של המחקר לפי ותק בהוראת מתמטיקה ולפי התכנית שבמסגרתה למדו לתואר ראשון