כיצד תופסים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים את צורכיהם המקצועיים?

עטרה שריקי ודורית פטקין תקציר מטרת המחקר הנוכחי הייתה לברר את הצרכים המקצועיים של מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים , כפי שהם נתפסים על ידי המורים עצמם , במטרה לפתח תכניות שמביאות בחשבון את קולם של המורים ומספקות מענה ישיר לצרכים אלה . למרבית המורים המלמדים בבית הספר היסודי אין השכלה מתמטית פורמלית , אך למרות זאת במקרים רבים עליהם ללמד מתמטיקה בפועל . מציאות זו מצביעה על הצורך בחיזוק הידע התוכני והדידקטי של המורים המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי , תוך תמיכה בהתפתחותם המקצועית המתמדת . במחקר שנערך בשני שלבים השתתפו 94 מורים המלמדים מתמטיקה בבתי ספר יסודיים ( תשעה מורים בשלב הראשון ו-85 בשלב השני . ( המורים שהשתתפו בשלב השני של המחקר השיבו לשאלון שכלל היגדים העוסקים בצרכים המקצועיים של מורים שמלמדים מתמטיקה , ורואיינו על ידי המורים שהשתתפו בשלב הראשון של המחקר . במסגרת הריאיון התבקשו המורים להרחיב בנוגע לצרכים המקצועיים שלהם וכן להתייחס לתרומה של השתלמויות בתחום המתמטיקה שבהן לקחו חלק . בניתוח נתוני המחקר נדונו צורכי המורים וההבדלים בין הצרכים וכן הקשר שלהם לוותק , לסוג ההכשרה שקיבלו המ...  אל הספר
מכון מופ"ת