איור ‭:3‬ מיפוי אירועי הדיבור בשיעור של לימור - כיתה ד'