איור ‭:2‬ מיפוי אירועי הדיבור בשיעור של סברין - כיתה ד'