איור ‭:1‬ מיפוי אירועי הדיבור בשיעור של רחל - כיתה א'