מאפייני אינטראקציה המשתקפים בשיח בשיעורי מתמטיקה בבית הספר היסודי

מאפשר לקיים דיון אמתי כפי שממליצה הגישה הקונסטרוקטיביסטית . תופעה זו נמצאה בכל הכיתות , ללא תלות בגיל התלמידים ובנושא הלימוד . אחד הממצאים המעניינים היה האופן שבו דפוס השיח IRE מוקנה לתלמידים כבר מכיתה . א' אמנם שם מורגשת מתירנות רבה יותר מאשר בכיתות גבוהות כלפי דיבור משותף של כלל התלמידים במקהלה , אבל מספר הדיאלוגים שמקיים המורה עם התלמידים בכיתות אלו קטן יותר מאשר בכיתות הגבוהות . דפוסי השיח הכיתתי ושליטתו הבלעדית של המורה בשיח זה מוקנים לתלמידים מכיתות היסוד , וסביר להניח שיהיה קשה לשנותם בהמשך לימודי המתמטיקה . ממצאי המחקר הנוכחי תואמים ואף מסבירים את ממצאיו של מחקר רחב על דפוסי האינטראקציה בחינוך העל-יסודי ( לבנברג , . ( 2010 במחקר נמצא כי זרם השאלות של המורה והתשובות הקצרות של התלמיד , ביחידת זמן כה קצרה , מהווים מעין מרוץ כדי לעמוד בקצב ולא לאבד שליטה . קזדן ( Cazden , 2001 ) טוענת שקצב מהיר של שאלות אינו משאיר די זמן לחשיבה כדי להשיב עליהן . היא מצטטת בנושא זה גם את מחקרה של רו , ( Rowe , 1986 ) המסבירה שהקצב המהיר נובע מהצורך בשליטה . דפוס זה אינו מאפשר אינטראקציה אמתית בין הש...  אל הספר
מכון מופ"ת