לוח ‭:5‬ המודל לניתוח תפיסות מורים באשר ליצירתיות בהוראת המתמטיקה