איור ‭:1‬ מרכיבי היצירתיות על פי טורנס ‭(Lev-Zamir, 2011(‬