יצירתיות בהוראת המתמטיקה כפי שהיא נתפסת על ידי מורים למתמטיקה

חנה לב-זמיר תקציר נקודת המוצא למחקר היא האמונה , שאחת המטרות החשובות של החינוך המתמטי צריכה להיות פיתוח יצירתיות מתמטית בכל תלמיד . ההנחה היא שיצירתיות של המורה היא הבסיס להשגת מטרה חשובה זו . הוראה יצירתית תתרום למוטיבציה של התלמיד , תעודד תהליכי הבניית ידע ותטפח תלמיד יצירתי . המחקר המתואר הוא חלק ממחקר מקיף שמנתח תפיסות של מורים באשר להוראת המתמטיקה ומציע מודל המתאר ומנתח תפיסות של מורים הנוגעות ליצירתיות בהוראה . ( Zamir-Lev , 2011 ; Zamir-Lev & Leikin , 2011 ) המודל שפותח ומתואר במאמר זה מתבסס על שלושה מאפייני יצירתיות מהספרות המחקרית הכללית על אודות היצירתיות האנושית - גמישות , ( flexibility ) מקוריות ( originality ) והרחבה - ( elaboration ) כתמות ראשיות של המודל . מעבר לכך , כדי לאפיין יצירתיות בהוראה כפי שהיא נתפסת על ידי המורים , המודל מציג שתי הבחנות עיקריות : ( א ) הבחנה בין תפיסות של מורים באשר ליצירתיות מכוונת מורה teacher-directed conception ) ( of creativity לבין תפיסות של מורים באשר ליצירתיות מכוונת תלמיד (; directed-student conception of creativity ) ( ב ) הבחנה בין תפ...  אל הספר
מכון מופ"ת