לוח ‭:2‬ התפלגות הסטודנטים לפי רמות החשיבה האריתמטית