התפתחות החשיבה האריתמטית: פרדיגמה חלופית להערכת הידע של תחום התוכן בקרב פרחי הוראה המתמחים בהוראת המתמטיקה

ראיסה גוברמן תקציר כידוע קיימת אי-שביעות רצון מתוצאות הכשרתם של מורים למתמטיקה : פרחי הוראה לומדים מספר קורסים במהלך הכשרתם ואינם מגיעים לתוצאות המצופות מהם ( גוברמן , . ( 2007 המחקר מנסה להתחקות אחר שורשי הבעיה במגמה להציע פתרונות אפשריים ( תוך שימוש בדוגמה של לימוד האריתמטיקה , שהיא המקצוע העיקרי שאותו ילמדו סטודנטים אלה בעתיד . ( מטרות המחקר המוצג במאמר הן לפתח גרסה אריתמטית לתאוריית ואן הילה ולקבוע את התפלגות רמות החשיבה האריתמטית של פרחי הוראה המתכשרים להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי . במחקר השתתפו סטודנטים בארבע מכללות אקדמיות לחינוך , המתמחים בהוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי . סטודנטים אלה ענו פעמיים על שאלון לקביעת הרמה של החשיבה האריתמטית : בתחילת הקורס באריתמטיקה ובסופו . מניתוח הממצאים ניתן להסיק שההתקדמות של הסטודנטים הייתה ברובה ברמה אחת בלבד , למעט אחוז קטן של יוצאים מן הכלל . מבוא לעת עתה לא קיימת מסגרת תאורטית שיכולה להצביע באופן חד-משמעי על הידע הנדרש למורים למתמטיקה שמלמדים בבתי הספר היסודיים . לפיכך גם תכניות ההכשרה של מורים למתמטיקה שונות זו מזו במבנה שלהן ובתוכנן , ...  אל הספר
מכון מופ"ת