לוח ‭:5‬ שליטה )באחוזים( ברמות החשיבה לפי תאוריית ואן הילה, על פי הציונים המשוקללים * לא שולטים ברמה הקוגניטיבית על פי ההגדרה