תרשים ‭:1‬ ממוצע הציונים הגולמיים בכל אחד מהנושאים בטווח של ‭5-0‬