רמות החשיבה של מורים ומתכשרים להוראת המתמטיקה בנושאים שונים בגיאומטריה של המישור והמרחב, בנקודות ציון שונות במהלך הכשרתם

רותי ברקאי ודורית פטקין תקציר מחקר זה דן ברמות החשיבה בגיאומטריה של מורים ומתכשרים להוראת המתמטיקה בנקודות ציון שונות במהלך הכשרתם המקצועית . המחקר מתמקד בשלוש הרמות הראשונות בגיאומטריה , על פי תאוריית ואן הילה . כמו כן המחקר בדק אם יש הבדלים בשליטה ברמות החשיבה הגיאומטרית של משתתפי המחקר בשלושה נושאים מרכזיים הנלמדים בגיאומטריה בבית הספר היסודי : משולשים ומרובעים , מעגל וגופים . מהממצאים עולה כי רמות החשיבה של הסטודנטים הלומדים בשנה השלישית להכשרתם דומות לאלה של הלומדים בשנה הרביעית להכשרתם ולאלה של קבוצת המורים הלומדים לקראת תואר שני . רמות החשיבה של הלומדים בשנה הראשונה להכשרתם ושל אלה הלומדים במסלול להסבה להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי היו הנמוכות ביותר . השליטה ברמת החשיבה בנושא משולשים ומרובעים בכל אחת מחמש קבוצות משתתפי המחקר , הייתה גבוהה יותר מאשר בשני הנושאים האחרים . חלק גדול מהמורים ומהמתכשרים להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי שולטים ברמת החשיבה השלישית בנושא משולשים ומרובעים . אחוז השולטים ברמה השלישית בנושא המעגל נמוך יותר . כל המשתתפים במחקר הפגינו חוסר שליטה בשתי רמות ...  אל הספר
מכון מופ"ת