לוח ‭:1‬ התפלגות התשובות להיגדים השונים וממוצע הסכמה ‭(N=32(‬