מי לא מפחד ממתמטיקה? תרומתם של סיפורי חיים מתמטיים לבחירת כיוון מקצועי

דבורה גסר וציפי זלקוביץ תקציר המחקר הנוכחי מתמקד בסיבות לבחירה במקצוע הוראת המתמטיקה בקרב סטודנטיות במכללה בשנה הראשונה ללימודיהן . מטרות המחקר היו לזהות באמצעות סיפורי החיים המתמטיים של הסטודנטיות את הסיבות והגורמים שהשפיעו על החלטתן לבחור בהתמחות זו , ולבחון כיצד ניתן להבין את הבחירה במתמטיקה על רקע ההצלחה או הכישלון העולים מהסיפור . המחקר התבצע בגישה איכותנית . רואיינו ארבע סטודנטיות יהודיות ואחת ערבייה מהמסלול היסודי ומהמסלול לחינוך מיוחד בהתמחות מתמטיקה . במחקר נמצא שלסטודנטיות שרואיינו היו מניעים שונים לבחירה במתמטיקה : אהבת מתמטיקה , רצון להגשמה עצמית , רצון ליצור חוויה חיובית ומתקנת לילדי בית הספר , היענות לציפיות ההורים ולעתים שיקול פרקטי ( כסף וביטחון תעסוקתי . ( הדמויות שהשפיעו על בחירת ההתמחות הן בני המשפחה , בעיקר האבות , ומורים שהמרואיינות חוו אצלם התנסויות לימודיות חיוביות או התנסויות טראומתיות . חשיבותו של מחקר זה נעוצה בתרומתו להבנה טובה יותר של הסטודנט את עצמו ולהבנה טובה יותר של המערכת לצורך שיפור תהליך ההכשרה . רקע תאורטי בחברה המודרנית קיימת הסכמה רחבה באשר לחשיבות...  אל הספר
מכון מופ"ת