למה אפשר לצפות ממי שמלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי?

שלמה וינר תקציר מאמר זה הוא הרחבה של הרצאת מליאה בכנס , ( Vinner , 2011 b ) SEMT 11 ולכן נשמר במידת מה אופיו הדבור . המאמר ממליץ כי בנוסף לידע המתמטי הנדרש לצורך הוראה בבתי ספר יסודיים , ראוי להקדיש תשומת לב גם להיבטים אחרים של עבודת המורה . המאמר אף מציע שרציונל הוראת המתמטיקה כמקצוע חובה לכלל האוכלוסייה יעלה לדיון עם המורים , כמו גם מטרות העל של החינוך . המאמר ממליץ להימנע בהכשרת המורים מנושאים שנמצאים מעבר לטווח ההתפתחות הקרובה של המתכשרים . פרולוג הנושא המרכזי בכנס SEMT 11 היה הידע המתמטי הנדרש להוראה בבתי ספר יסודיים . כותרת מאמרי מלמדת שבחרתי לדון בהוראת המתמטיקה בבתי ספר יסודיים בהקשר רחב יותר , תוך הדגשת היבטים נוספים של הוראת המקצוע . למיטב ידיעתי , אפשר לקבוע כי בשלב זה הכשרת המורים בעולם אימצה את הגישה שלפיה יש להקנות ידע תוכן מתמטי וידע תוכן פדגוגי למתכשרים להוראת המתמטיקה ברמה היסודית . כך הדבר גם לגבי מורים שמגיעים אלינו ללימודים מתקדמים , אחרי שלימדו בבית הספר במשך זמן מה . בנוסף לידע תוכן מתמטי ולידע תוכן פדגוגי , יש הסכמה על כך שלמורי בית הספר היסודי צריך להיות מושג כל...  אל הספר
מכון מופ"ת