תוכן העניינים

פתחו של ספר 7 ................................................................................................ למה אפשר לצפות ממי שמלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי ? / שלמה וינר 14 ...................................................................................................... שער ראשון : מרכיב ההכשרה מי לא מפחד ממתמטיקה ? תרומתם של סיפורי חיים מתמטיים לבחירת כיוון מקצועי / דבורה גסר וציפי זלקוביץ 42 ...................................................... עמדות פרחי הוראה במסלול להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי כלפי שימוש בהומור / אביקם גזית 62 ................................................................. סיפורן של שתי מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי / אורנה שץ-אופנהיימר 79 ..................................................................................... שער שני : מרכיב הידע רמות החשיבה של מורים ומתכשרים להוראת המתמטיקה בנושאים שונים בגיאומטריה של המישור והמרחב , בנקודות ציון שונות במהלך הכשרתם / רותי ברקאי ודורית פטקין 104 ................................................  אל הספר
מכון מופ"ת