המורה למתמטיקה מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי

עורכים : דורית פטקין ואביקם גזית המורה למתמטיקה מאפייני הכשרה , ידע , הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי עורכים : דורית פטקין ואביקם גזית The Narrative of Mathematics Teachers Elementary School : Features of Education , Knowledge , Teaching and Personality Dorit Patkin , Avikam Gazit עורכים : פרופ' דורית פטקין , מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך , לטכנולוגיה ולאמנויות פרופ' אביקם גזית , מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך , לטכנולוגיה ולאמנויות והאוניברסיטה הפתוחה  אל הספר
מכון מופ"ת