המשתתפים בקובץ

ד " ר עוזי אלידע החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב ד " ר יהושע אלקולומברה המחלקה לספרות משווה , אוניברסיטת בר אילן ד " ר נירית בן אריה דבי החוג להיסטוריה כללית , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ ' חדוה בן ישראל החוג להיסטוריה כללית , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ר יערה בר און בית הספר להיסטוריה , אוניברסיטת תל אביב פרופ ' מנחם ברינקר החוגים לספרות עברית ולפילוסופיה , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ ' שמואל ורסס החוג לספרות עברית , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ ' עלי יטיף החוג לספרות עברית , אוניברסיטת תל אביב ד " ר ענת ישראלי טרן החוג לתולדות ישראל , אוניברסיטת חיפה ד " ר רעיה כהן החוג להיסטוריה של עם ישראל , אוניברסיטת תל אביב ד " ר דרור ק ' לוי רחוב העבודה , ' ב 34 תל אביב ד " ר םוניה ליידן מכון פורטר לפואטיקה ולסמיוטיקה , אוניברסיטת תל אביב ד " ר יוסף מאלי החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב פרופ ' בילי מלמן החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב פרופ ' דליה עופר המכון ליהדות זמננו , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ר אילנה פרדס החוג לספרות כללית והשוואתית ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי