עוזי אלידע אסכולת ה'אנל' ותרבות הספר

ב 1960 פירםם תלאן בארת ( danlRo Barthes ) מאמר בשם 'היסטוריה או ספרות . ' ? הוא השווה את ההיסטוריה והספרות לשתי ישויות נפרדות שאינן מסוגלות לקיים ביניהן כל נקודת מיפגש . כל אחת מהן מגדירה לעצמה מושא חקירה ייחודי תור התעלמות מהשנייה . ההיסטוריה עוסקת בתופעות חברתיות רחבות הקף וחובקות עולם , בעוד שהספרות מתרכזת ביצירה האינדיווידואלית הייחודית והאינטימית . חוקרי הספרות , שניסו ללמוד את היצירה בזמן , הסתפקו בתיארוכה , בבדיקת האותנטיות שלה ובמיקומה על ציר זמן כבסיס להגדרת מקוריותה בהשוואה ליצירות מוקדמות ומאוחדות . במקביל פיתחו חוקרים אלו את ז'נר הביוגרפיה האינטלקטואלית והפסיכולוגית של הסופר , האמורה לשמש בסים הסברי לתנאי לידתה של היצירה הספרותית . רצף כרונולוגי זה של יצירות וביוגרפיות , הממוקמות על ציר זמן של קידמה , התעלם לחלוטין מהמציאות ההיסטורית החברתית , הכלכלית , הפוליטית והתרבותית שבתוכה נוצרה והובנה היצירה . ההיסטוריון , מצד שני , לא הצליח , לדברי בארת , למקם את היצירה הפרטיקולרית בתוף מכלול ההסבר הרחב שלו . הוא ראה ביצירה הספרותית מקור ( בדיר כלל משני , בהשוואה לכתב היד , ( אמצעי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי