בילי מלמן קליאו: ספרות, היסטוריה וג'נדר - מקורות ההיסטוריה של נשים (1940-1870)

' בלט האומות : ' מלחמה , לאומיות וג'נדר בדצמבר , 1915 בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה , ראה אור בלונדון אחד החיבורים הפציפיסטיים הנועזים והבוטים ביותר על מלחמה והלאומיות המודרנית . שלא כרוב החיבורים הפציפיסטיים בני התקופה , קשר חיבור זה את המלחמה הטוטלית שסחפה את מדינות המערב ואת קריסת ערכי הציוויליזציה המערבית לםיאובה של ההיסטוריה כדיסציפלינה וכםיפר ( נרטיב . ( לחיבור , 'בלט האומות ' The Ballet of ) , ( Nations פרי עטה של ההיסטוריונית והסופרת הפציפיסטית ויולט פאג , ( Paget ) ט ' הידועה יותר בשם העט הגברי שלה ורנון לי , ( Lee ) הציג ביקורת על ההיסטוריה והמלחמה במסווה של מחזה אלגורי על מחול המוות המקברי ' . ( dance macabre ) במחזה מחוללות מעצמות המערב , הערכים החשובים של המאה ה 19 וביניהם ' פטריוטיזם ; 'חרות , ' 'שיוויון ' ו ' קידמה , ' מחול שסופו אבדון בשדות הקטל של צרפת ופלנדריה . אליהם מצטרף השטן , כשבידו חרמשו . הבמה מכוסה ב " מיקפא של דם ופלסמה , " בגופות חרוכות ומצחינות ובערימות קרביים , והיא עולה בלהבות , כשבאוויר עומדת צחנת אדי הגז הרעילים ( שנעשה בהם שימוש , לראשונה , בשנת . ( ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי