שמואל ורסס ההיסטוריה באספקלריה של כתבי מנדלי - ש"י אברמוביץ

יצירתו הסיפורית של מנדלי כמקור היסטורי ? גדולתו של הסופר העברי יידי מנדלי , הוא שלום יעקב אברמוביץ , הועלתה על נס לא רק בזכות סגולותיו הנרטיביות והסגנוניות , אלא גם בשל מהימנותו בתיאור של חיי היהודים ברוסיה החל בשנות הארבעים ועד שנות השמונים של המאה ה . 19 כך המבקר דוד פרישמן בא והעריך בשנת 1910 את חשיבותו של מנדלי כמקור אנתרופולוגי סוציולוגי של יהודי רוסיה , משבא וציין : נניח נא , למשל , כי בא איזה מבול לעולם ומחה מעל פני האדמה את כל היקום אשר ברחוב היהודים עם כל החיים אשר שם [ ] ונשארו לנו על פי איזה מקרה רק ארבעת סיפורי מנדלי הגדולים , וכן עוד גם הסיפורים והציורים הקטנים , אז אין שום ספק , כי על פי השיורים האלה היה יכול החוקר הבא לחזור ולהרכיב שנית את כל הציור של חיי היהודים ברחוב העיר הקטנה ברוסיה , במשך המחצה הראשונה של המאה הי"ט , באופן שלא היה חסר לנו אפילו קוץ אחד של יוד אחת . ברוח זו של התבוננות ביצירת מנדלי כבמקור היםטורי אתנוגרפי , המעיד על חיי הכלכלה , סדרי הקהל , מערכת החינוך וחיי המשפחה , הלך גם בעל האנתולוגיה של כתבי מנדלי ביידיש , י ' יאכינםאן , שנתפרסמה בברית המועצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי