עלי יסיף 'ספר הזכרונות': האנתולוגיה הספרותית כהיסטוריה אוניוורסלית

של הרכבו ומבנהו של סה " ז עשוי להגדיר באופן מדויק ומבוסם את מושג האנתולוגיה בעיני התרבות היהודית של ימי הביניים , את עקרונות האיסוף , הסלקציה והעריכה שלה , ואת הבסיס האידאי והחברתי העומדים ביסוד עשייה ספרותית כזו . יהודי תושב אחת מקהילות אשכנז בשם אלעזר בן אשר הלוי , המעיד על עצמו שאינו " לא רב ולא חבר , " כותב צוואה בראשית המאה ה . 14 כל שהוא מוריש לבניו הוא נכס , שהם מצווים בכל חומר הדין שלא למוכרו או להוציאו מרשות המשפחה , ולשמור עליו כעל בבת עינם . הנכם הוא ספר אחד , שבו השקיע את כל מרצו והונו , ואף העתיקו במו ידיו , ואותו הוא מכנה בשם 'ספר הזכרונות . ' כאשר מבקש אלעזר הלוי להסביר לבניו את תוכנו של הנכם היקר הוא אומר : "כי ראיתי הרבה ספרים מספרים החיצונים מפורדים ומפוזרים הנה והנה ... ועל ספר כתבתי אותם לאוהבי משל ומליצה ... ועוד יודע אני שאין רוח האדם רחבה עליו שאמר בליבו להעתיקו ולהוציא על ספר כזה כל כך הרבה לפי שנראים לעינים דוגמת משלים , " ולקראת סוף הצוואה הוא שב ומתנצל : ... " אמנם ידעתי שיאשמוני וישחקו עלי הבאים אחרי באמרם : מה לנקלה הלב לחבר ספר ולעסוק כל כך עסקים גדולים ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי