אילנה פרדס הביוגרפיה של עם ישראל: לידה

" הבט נא השמיטה , " אומר אלוהים לאברהם ב ' מחזה' לילי , בין התגלות לחלום , "וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ... כה יהיה זרעך " ( בראשית , טו , ה . ( כדי לדמיין מושג מופשט כל כך כמו 'עם ' יש צורך בכוח פואטי , בקפיצה מטפורית שתסייע להבין את המעבר מהיחיד לרבים . מראה הכוכבים בשמיים משמש מפתח להבנת הדימוי הקולקטיווי של צאצאי אברהם . עם זאת , הרבה נשאר סתום . המטפורה איננה פותרת את חידת העם לעתיד , אלא דווקא פותחת אותה באמצעות הרחבת האופקים . אלוהים מזמין את אברהם לספור את כוכבי השמים רק כדי להוכיח שמדובר במשימה בלתי אפשרית , שכן מתברר שהכוכבים הם לאין ספור . אך הכוכבים אינם אלא מטפורה מנחה ראשונית . המטפורה המקראית המרכזית של העם מבטיחה בסופו של דבר פחות מהשמיים : היא מצויה ברובד האנושי . העם מדומה בעיקר לאדם , וככזה הוא מועד לחייהם הפגומים ורצופי התהפוכות של בני תמותה פשוטים . חשיבות המטפורה בהתגבשותם של עמים ואומות הובהרה בכתביו החדשניים של בנדיקט אנדרםון . ( Anderson ) אנדרםון גיבש מושג משכנע - האומה כקהילה מדומינת 111 ו 11 } ' ) וחוו . ( inedimag 001 אומה , לטענתו , היא בהכרח מדומינת , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי