תשע המוזות בפעילותן האופיינית. קליאו משמאל, מבודדת מעט, שקועה בעיון בספר תגליף בלובר, פריז