יוסי מאלי הפואטיקה והפוליטיקה של ההיסטוריוגרפיה החדשה - מבוא

אסופת המאמרים בקובץ זה מבוססת על מבחר מן ההרצאות שהשמיעו מלומדים מתחומי הספרות וההיסטוריה בכנס השנתי ה 20 של החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז זלמן שזר , שנערך בירושלים בקיץ . 1996 הבחירה בנושא זה , וההיענות הגדולה לו מצד המלומדים והקהל הרחב שנכח בדיוני הכנס , מעידים על ההכרה בחשיבותו , ובעיקר על כך שהשאלה הישנה נושנה והתיאורטית למדי ביחס לםפרותיותה של ההיסטוריה - שכביכול אינה אלא יצירת בידיון - ( fiction ) הפכה בימינו פרקטית ואפילו קריטית . וכל כך משום שההתפתחויות התרבותיות של העשורים האחרונים , ובעיקר עלייתן של תיאוריות ביקורתיות ( המזוהות , בדרך כלל , עם ה " פוסט מודרניזם "( הטוענות שאין מציאות ממשית מעבר למילים ולדימויים , או לפחות כזו שאיננו מסוגלים להכירה מבעד ל"טקסטים , " יצרו מצב פרדוקסלי , שבו ה " ספרות " נתפסת כאמיתית , ואילו ה '' היםטוריה " כבדויה . "מלחמת המפרץ לא התרחשה בשום מקום " - כך מבשר הוגה הדעות ( הצרפתי , כמובן ) ז ' אן בודריאר בכותרת ספרו על אירוע שעודו זכור היטב במקומותינו . אומנם כן , כוונתו אירונית ופרובוקטיווית , וטענתו רצינית ואפילו חשובה - הוא דן , בין היתר , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי