ספרות והיסטוריה

ספרות והיסטוריה ספרות והיסטוריה עורכים רעיה כהן יוסי מאלי מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי