מפתח

אבן וירגה , שלמה 260 האגודה ההיסטורית האמריקנית American ) 88 ( Historical Association הע ' האגודה המרכזית של האזרחים הגרמנים בני הדת היהודית Centralverein deutscher ) ( Staatsbiirger jiidischen Glaubens 194-195 אגודת הציונים האמריקנים 84 הע' אדורנו , ( Adomo ) תיאודור 26 אוירבך , רחל 501 הע ' 151 אוניברסיטאות : אוקספורד 52 הע ; ' ברלין ( האוניברסיטה החופשית ) 52 הע '; האוניברסיטה העברית 133 109 60 ; 252 160 153-156 152 150 148 הרוורד 52 הע ; ' ווריק ; 52 וינה 52 הע ; ' חיפה ; 59-60 ייל ; 33 לונדון 52 הע ; ' לידס 52 הע ; ' מנצ ' םטר 52 הע '; קולומביה 52 הע' 157 92 88 86-85 183 158 הע ; ' קליפורניה , לוס אנג ' לס 34 ( UCLA ) הע' אוסטריה 253 אוקראינה 43 הע' אושקה , שמואל 260 66 אטינגר , שמואל 235 232 231 229-227 ; 247 245 244 239 237-238 על בער ; 122 על חקר השואה ויחסו לחקר תולדות ישראל ; 233 על שורשי השואה 225-226 איטליה 76 אייכמן , אדולף : ראו משפט אייכמן אלמוג , שמואל 238 הע'  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי