ביבליוגרפיה

[ הרשימה הזאת כוללת רק את הספרים והמאמרים שצוטטו בהערות ולא את כל הספרות שנקראה לשם הכנת החיבור הזה [ . אוירבך = ) אויערבאך , ( רחל , אין לאנד ישראל : רפעארטאזשן , עםייען , דערציילונגען , פארלאג י . ל . פרץ , תל אביב 1964 — בחוצות ורשה , , 1939-1943 עם עובד , תל אביב תשי"ד אטינגר , שמואל , האנטישמיות בעת החדשה : פרקי מחקר ועיון , ספרית הפועלים , תל אביב 1978 — ביבליוגרפיה" של כתבי שמואל אטינגר , " בתוך בין ישראל לאומות : קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשמ " ח , עמ ' 375-361 — היסטוריה והיסטוריונים , מרכז זלמן שזר ומוסד ביאליק , ירושלים 1992 — שנאת ישראל" ברציפותה ההיסטורית , " בתוך שנאת ישראל לדורותיה , בעריכת ש ' אלמוג , מרכז זלמן שזר , ירושלים תש " ם , עמ' 11-23 — תולדות ישראל בעת החדשה , דביר , תל אביב תשכ " ט אלמוג , שמואל , ציונות והיסטוריה , מאגנם , ירושלים תשמ " ב — "שליחותו של היסטוריון , " בתוך ש ' אטינגר , היסטוריה והיסטוריונים , מרכז זלמן שזר ומוסד ביאליק , ירושלים , 1992 עמ' 31-37 אלקשיון , נטליה , "מחקרים היסטוריים בנושא השואה שיצאו לא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי