פרק שלישי "העם היהודי רצח את עצמו"

ב , 1961 בעיצומו של משפט אייכמן , התפרסם ספר שעתיד היה לעצב את פני חקר השואה במשך 40 השנים הבאות ויותר . עד אז לא עשה שום חוקר בעל הכשרה אוניברסיטאית מחקר אקדמי מקיף על רצח יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית על סמך תעודות ארכיוניות שחשף בעצמו בעקבות נבירה שיטתית בגנזכים לא מוכרים . ו הספר - " השמדת יהודי אירופה" , ( The Destruction of the European Jews ) מאת ראול הילברג - היה גרסה מורחבת של עבודת דוקטור שהגיש לחוג למדע המדינה באוניברסיטת קולומביה ב . 1955 במחקרו הציג הילברג - יהודי יליד וינה שברח עם הוריו לאחר סיפוח אוסטריה לרייך השלישי ב , 1938 התיישב בניו יורק ושירת בצבא ארצות הברית בשנה האחרונה למלחמת העולם השנייה - את השואה כמעשה ידיו של " מנגנון השמדה " ( machinery of destruction ) ביורוקרטי שהופעל בידי חוג הולך ומתרחב של פקידי ממשל , מומחים למנהל ציבורי , עסקני המפלגה הנאצית ופקידים צבאיים . לדברי הילברג , כל אלה נתפשו לרעיון הרצח ההמוני לא מתוך איבה מיוחדת ליהודים אלא בעקבות התנופה הפנימית שצבר המנגנון בזמן התמודדותו עם הבעיות שנבעו מעצם הימצאותן של קבוצות גדולות של יהודים בשטחי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי