תוכן העניינים

פתח דבר 9 מבוא 17 פרק ראשון הבכיינות ושולליה 47 פרק שני גלויות ושיקומן 108 פרק שלישי " העם היהודי רצח את עצמו" 157 פרק רביעי " מה הדבר המרכזי אם לא השואה 206 " ? אחרית דבר 258 ביבליוגרפיה 261 מפתח 289  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי