מול הר הגעש חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה

דוד אנגל מול הר הגעש חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה דוד אנגל מול הר הגעש חוקרי תולדות ישראל לנוכח השואה מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי