ב. שאלות ר' אביגדור ותשובות ר' שניאור זלמן

מתוך תשע עשרה השאלות של ר ' אביגדור נשתמרו שבע עשרה במקורן העברי . י-ארבע השאלות הראשונות נועדו להוכיח כי האמונות והדעות שהחסידות מחזיקה בהן סותרות את עיקרי האמונה של היהדות . נביא כאן שלוש מהן . בדומה לטענות שהעלה במכתבו לקיסר , גם כאן הסתמך ר ' אביגדור על ספר "צוואת הריב . " "ש ספר זה מלמד "שאין לאדם לירא משוםא נברא , " אפילו כאשר אדם או חיה מאיימים לעשות לו רעה . כל כך משום ש"זהו הכל מהשם יתברך הנמצא באותו הנברא ועושה העונש בעד מפעליו . " קביעה זו , טען ר' אביגדור , מנוגדת לדת ישראל , "מחמת שמטעם זה לא יגיע שום עונש לעוברי עבירה אם הבורא היה נמצא בו ועושה ההיזק ההוא . " התקפה ברוח דומה יש גם בשאלה הבאה של ר ' אביגדור : "באותו הספר עצמו יש אזהרה לאדם , שלא לירא את עצמו מפני בני אדם או איזה נברא אחר [ ... ] רק להשם יתברך . וזה נגד אמונתנו ותורתנו , כי בתורתנו הקדושה רואים אנו שאבותינו אברהם יצחק ויעקב משה רבנו ורוד המלך עליו השלום יראו את עצמם מפני בני אדם . " שאלה נוספת החושפת את הסטייה החסידית בענייני אמונות ודעות מובאת בפסקה הבאה : "בספר של הקארלינים " ] צוואת הריב ''[ ש " באיזה מק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי