סיכום

מחקר זה עסק במחשבת ההלכה של הרשז"א , וזאת בעזרת ניתוח של כמה תשובות ופסקי הלכה מתחומים שונים על פי מודלים מדיסציפלינות מגוונות . בהעדר אמירות מאת הרשז"א מתחומים חוץ הלכתיים , נבדקה רק ספרות ההלכה שכתב . תיאור תשובותיו וניתוחן על רקע תשובות של פוסקים אחרים בני זמנו העלה כי הוא החזיק בתפיסות מטא הלכתיות אחדות , שעמדו בבסיס הכרעותיו ובמידה רבה אף הובילו אליהן , פעמים במודע ובמוצהר ופעמים שלא במודע ובמוצהר . אסכם בקצרה את תפיסותיו של הרשז"א ואת שיקוליו המטא הלכתיים שהשפיעו על דרך פסיקתו . התורה . הרשז"א ראה את התורה כמרכז החיים היהודיים , הן חייו שלו באופן אינדיווידואלי , כאשר בילה את כל שנותיו בלימודה ובהוראתה , והן לחיי עם ישראל כולו . ניכר כי העיקרון שהנחה אותו היה זהה לזה של רב סעדיה גאון ' כי אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה . ' הוא הכליל בתוך השיח ההלכתי שלו , מעבר לספרות ההלכה הקלסית , ראשונים ואחרונים , גם מקורות מספרות האגדה והמדרש , תוך דחיית מקורות מספרות הקבלה והפילוסופיה , ובדרך זו הוא נשאר נאמן לשיטות הפסיקה של אבותיו , חכמי אשכנז . כחלק ממסורת פסיקה זו , הרשז"א ביכר בצורה נח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן