4. דיון וסיכום – הלכה ומודרנה

יחס הגומלין המסורתי ההלכתי עם גילויי המודרנה ניכר ונבחן בשורה של מבחנים , בהתאמה לשלושת הממדים שחלה בהם תמורה בתודעה המודרנית – האישי , החברתי הטכנולוגי והפוליטי – כפי שכבר צוין בפתיחת הפרק . היחס לתרבות המשתנה , כלומר החילון , היחס לטכנולוגיה החדשה , בעיקר בעקבות המצאת החשמל , היחס למשטרים פוליטיים , כלומר השלטון הציוני במדינת ישראל – התמודדות עמם והנכונות להיענות לאתגרי הזמן מצריכים לעתים פיתוח של כלים הלכתיים חדשים ואף ענפי הלכה חדשים , או לחילופין 'תרגום' של ההלכה ומושגיה למציאות המתחדשת . בפרק זה ראינו פסיקות של הרשז"א בסוגיות שהתעוררו מכורח המודרנה , ביניהן היחס ליהודי החילוני , היחס לשלטון היהודי החילוני הציוני במדינת ישראל וחידוש ענפי הלכה . בנושא האחרון ראינו שישנם ענפי הלכה שחודשו ' יש מאין , ' כדוגמת הלכה וחשמל , או אתיקה הלכתית רפואית , שבעזרתם גם ניתחתי את יחסו של הרשז"א למדע . חידושים אלה נדרשו בעקבות הרפואה המודרנית המשופעת בחידושים טכנולוגיים , שיצרו שאלות הלכתיות חדשות שהיה צורך להתמודד אתן , כקביעת רגע המוות או שאלת ההפריה המלאכותית . ולצד אלה חידש הרשז ' "א יש מיש' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן