(1) קביעת רגע המוות

המוות הוא מצב של הפסקת חיים באופן בלתי חוזר , אך קביעת הרגע הזה היא מושג חברתי פילוסופי משפטי דתי המשתנה לפי נקודות המוצא של הגוף המכריע בה . בדורות עברו , בהיעדר יכולת הבחנה מדויקת , היו קובעים את המוות לפי הפסקת הנשימה ודופק הלב גם יחד . והנה , בשנות השישים של המאה העשרים הוגדר לראשונה על ידי הרופאים המונח ' מוות מוחי , ' היינו מצב של מות המוח כולו , ובכלל זה גם הנשימה העצמונית , באופן בלתי חוזר , למרות פעילות תקינה של הלב ומחזור הדם . כל מדינות העולם , למעט קבוצות אתניות או מטעמים דתיים שונים , קיבלו קביעה זו , הן מבחינה חוקית , הן מבחינה חברתית ותרבותית . בספרות חז"ל ישנן מספר סוגיות העוסקות בזמן המיתה , ברם אין עיסוק בקביעת רגע המוות . הסוגיה המרכזית בנושא היא במקרה של מפולת שקברה אדם תחתיה , שכדי 332 יעקובוביץ , שם , עמ' ; 1-7 שטיינברג , התפתחות טכנולוגית בביו אתיקה ; אנציקלופדיה הלכתית רפואית , עמ' ; 635-642 גילון , עקרונות אתיקת הטיפול הרפואי , עמ' . 65 333 השלושה הם א"הרשז , הרב משה פיינשטיין , מחבר שו ' "ת אגרות משה' והרב אליעזר יהודה וולדנברג , מחבר שו ' "ת ציץ אליעזר . ' 33...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן