(4) דיון – חשמל והלכה

בחלק זה הראינו את שיטת הרשז"א בנושא החשמל בהלכה . יש לציין כי הרשז"א החל לעסוק בנושא זה כבר בגיל צעיר , ועוד בהיותו בן שמונה עשרה חקר את התופעה . בהיותו בן עשרים וחמש יצא לאור ספרו ' מאורי אש , ' שהוא גם הספר ההלכתי השיטתי המקיף הראשון שיצא על החשמל בהלכה . בני משפחתו מספרים כי העיסוק הראשוני בסוגיית השימוש בחשמל נבע מהיות אמו של הרשז"א כבדת שמיעה ונזקקה משום כך למכשיר שמיעה – והתעוררה השאלה אם מותר להשתמש במכשיר זה ביום השבת . הרשז"א , למרות גילו הצעיר , ראה בשאלה עצמה ובנושא החשמל כולו אתגר , והוא נענה לו . עיסוקו בסוגיית השימוש בחשמל בשבת נמשך שנים רבות , והוא נעזר בספרות מקצועית וגם בידיעותיו של הפרופ' זאב לב ; עם האחרון היה לו מעין הסכם : פרופ' לב לימדו את עקרונות הפיזיקה והטכנולוגיה המודרנית , ואילו הרשז"א לימדו תורה . התמודדותו של הרשז"א עם גילויי הטכנולוגיה והחשמל מראה כי הוא לא התעלם מביטויי המודרנה , אלא בחר לעסוק בנושא בניגוד לרבנים רבים אחרים שהתעלמו ושנמנעו ממנו . החשמל היה בעיני רבים חידה מבחינת ההתרחשויות של זרם החשמל , ועל כן העלו השערות וסברות שונות להסבירו . כפי שהראי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן