(2) שיטת הרשז"א

לאחר שדחה את הסברות השונות בהגדרת האיסור של הפעלת מכשירי חשמל בשבת , הבהיר הרשז"א את שיטתו שלו . העיקרון המנחה אותו בסוגיית החשמל 269 אוירבך , מנחת שלמה , ח"א , סי' יא , ד"ה גם חושבני . לדיון בלשון בני האדם כמדד הלכתי אצל הרשז"א ראה לעיל בפרק שני סעיף : 1 ההלכה והגורם האנושי , עמ' . 76 שם הראיתי כי הרשז"א רואה בבני האדם , חושיהם , לשונם , תפיסותיהם , ועוד , כקריטריון הקובע את ההלכה . 270 הולכים גם אחר השם , היינו איך אנשים קוראים לשימוש כלשהו בשפתם . 271 אוירבך , מנחת שלמה , ח"א סי' יא , ד"ה בירורים בעניין ; הספר קובץ מאמרים בנושא חשמל הוכנס כולו לספר מנחת שלמה סי' ט-יב , לכן אין הפניות לספר זה . 272 בספר הביכורים של הרשז"א על החשמל ( אוירבך , מאורי אש ) הוא הסביר את הנושא בהרחבה ; בעיקר דן בשיטות הרמב"ם והראב"ד בעניין המצאת אש ביום טוב ודין נולד . אחר כך עסק בסוגיה שהזכרנו אותה בראשית הפרק , אם הדלקת חשמל נחשבת כוחו או כוח כוחו ודין גרמא . בפרק ג במאורי אש הוא שהתוצאה הנגרמת היא הקובעת , לאיסור או להיתר , ולא עצם סגירת המעגל החשמלי : אולם בעיקר הדבר נלענ"ד שאין איסור להפעיל הזרם בשבת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן