(1) חליפת המכתבים בין הרשז"א לחזון איש

בספרות ההגיוגרפיה על הרשז"א מובא חלק מההספד שנשא עליו הרב אביגדר נבנצל , רבה של העיר העתיקה : סיפר לי הרב שכאשר פירסם את ספרו ' מאורי אש , ' היה זה עוד לפני שהחזון איש זצ"ל וספריו היו ידועים בארץ . הרב רצה לכתוב ולפרסם בספרו , מדוע אין בסגירת מעגל חשמלי בשבת משום מלאכת בונה . אמר לו תלמיד חכם חשוב : אל תכתוב דבר כזה , זו הרי בדיחה ! מי בכלל יעלה על הדעת שיש בחשמל משום בונה ? אולי תסביר גם , שאין בזה משום אורג ?! הרב שמע לעצתו ולא ביאר שאין בונה בחשמל – ואחר כך בא החזון איש ופירסם שלדעתו יש בזה משום בונה . כאמור לעיל , החזון איש אחז בדעה שבסגירת מעגל חשמלי כלשהו יש איסור משום בונה . הרשז"א התכתב עמו בשני מכתבים שבהם טען שאין בחשמל משום בונה , אך לאחר שני המכתבים פסק המשא והמתן ביניהם : ' ולאחר שקבלתי ממנו תשובה קצרה , כתבתי לו עוד מכתב והשיב לי גם עליו , אך מפני הכבוד והיראה שוב לא כתבתי כלום . ' הרב אברהם ישעיה קרליץ , החזון איש , פרסם בספרו את דעתו בסוגיית החשמל בשבת , והעלה שיש בשימוש בו משום מלאכת בונה ובכיבוי המכשיר משום סותר :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן