3. חידוש ענפי הלכה

חלק מהתמודדותו של פוסק הלכה בעידן המודרני הוא העיסוק בענפי הלכה שלא היו מוכרים בעבר , כמו הלכה וחשמל או הלכה ואתיקה רפואית בעידן הרפואה המתקדמת . ההלכה לא נדרשה מעולם לעסוק בנושאים אלה מטבע הדברים , וכעת נוצר הצורך לתת מענה הלכתי לשימוש במכשירי החשמל , בעיקר בשבת ובמועד , כמו גם להתמודד עם השאלות האתיות שהציבה הרפואה המודרנית . חידוש הלכות בנושאים אלה הוא בבחינת בריאה ' יש מאין . ' חלק אחר של חידוש ענפי הלכה בעידן המודרני הוא חידוש ' יש מיש , ' כגון מצוות התלויות בארץ . אלו היו מאוד רלוונטיות בעבר הרחוק , עת היה עם ישראל בארצו , אך המציאות הגלותית ייתרה את העיסוק בתחום זה והוא נעשה ברובו לדיון עיוני של ' דרוש וקבל שכר . ' עם חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל , דרשה המציאות לחדש את הדיונים בתחום ולהתאים את ההלכה המסורתית הקדמונית ליישוב המודרני המתחדש . יצירת הלכה חדשה על ידי פוסק ללא מקור מסורתי חז"לי מחייב מקבילה ליצירת חקיקה על ידי שופט בבית המשפט , עיקרון משפטי אשר קיבל את הכינוי ' חקיקה שיפוטית . ' השופט לנדוי אמר כי ' בניגוד לחוק החרות אין בית המשפט יכול לפסוק , אך הוא יכול לפרשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן