ג. עדיף אדם מת מתינוק שנשבה

אחר שהחזיר על כנו את הדין המקורי שהמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לכל דבריו , עם כל המשתמע מדין זה , עלינו לבחון את יחסו הערכי של הרשז"א כלפי המחלל שבת בפרהסיא : האם יש לחלל שבת כדי להציל יהודי חילוני ? הדיון מתחיל בסוגיית חילול שבת להצלת גוי , שכזכור דין היהודי מחלל שבת בפרהסיא כדינו . בגמרא מצאנו דיון בשאלת עזרה לאישה נכריה הכורעת ללדת בשבת , אם מותר לעבור על מלאכות דאורייתא במהלך הלידה . אביי מסכם ואומר שאסור לעשות כן , ונאמר לנכרית שהיהודים מחללים שבת רק על מי שמצווה על השבת ואילו הגויים אינם מצווים על השבת ולכן אנו לא יכולים לחלל עליהם את השבת . לשיטתו יוצא כי הסבר זה ליולדת הנכריה יניח את דעתה . וכך נפסק בשולחן ערוך : ' כותית אין מילדין אותה בשבת , אפילו בדבר שאין בו חילול שבת . ' הרב משה סופר , ה'חת"ם סופר , ' מהמאה הי"ט , העלה להקל בזה אף באיסורי דאורייתא , משום איבה , ולכן מותר לטפל ביולדת או בכל חולה גוי בשבת , אף אם הדבר כרוך בעשיית מלאכות האסורות מן התורה , וכך פסקו רוב האחרונים . כיום , לכל פוסקי זמננו ברור שיש להציל יהודי חילוני בשבת אף תוך עשיית מלאכות האסורות מדאורייתא , כד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן