1. היחס לחילוני

האתאיסט נחשב במשך דורות רבים כאדם נטול מצפון ומשום כך יש בו משום איום ממשי וישיר על שלום הציבור . תפיסה זו הייתה מקובלת על הכול , ועד לימיו של ג'ון לוק במאה הי"ז ראו באתאיסטים אנשים מסוכנים ובוגדניים מטבע ברייתם : אין להתייחס בסובלנות כלשהי לאלה המכחישים קיומה של האלוהות , שהרי על מי שמכחיש את קיום האל אין מקובלות לא הבטחות , לא האמנות ולא הבריתות , שהם הקשרים היוצרים את החברה האנושית , ואין כל קדושה נודעת להם בעיניו ; הרי הרחקת האל מכל הקשרים האלה , ואפילו זו הרחקה הנעשית במחשבה בלבד , מבטלת אותם כליל . המונח ' יהודי חילוני' הוא מונח מודרני ליהודי אתאיסט , או לכזה שאינו מקיים את חוקי הדת למעשה . החילוני המודרני הוא אדם הסוטה מההתנהגות הנורמטיבית היהודית המסורתית , ומבחינה הלכתית קטגורית הוא קרוב להגדרת ה'מומר' שבמקורות חז"ל , השונה מההגדרה שקיבל מונח זה בימי הביניים . בתקופה זו קיבל המונח משמעות מחודשת , כאשר החל לציין את מי שעזב את הקולקטיב היהודי והמיר אותו בקולקטיב דתי אחר . ברם במקורות חז"ל פירוש המונח הוא אדם העובר עברה דרך קבע . ישנן שתי הגדרות עקרוניות בספרות חז"ל למונח ' מומר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן