פרק שלישי הלכה ומודרנה

המושג והמונח ' מודרני' הופיע לראשונה בסוף המאה החמישית לספירה , וציין נקודת זמן המבדילה בין ההווה החדש , הנוצרי , לבין העבר האלילי . במשך הזמן חלו בו תמורות שונות . במאה הי"ז הוא מביע ' לידת סדר חדש של זמנים' ומימוש יכולת האדם כשפניו אל העתיד . פיטר ברגר טוען כי אין מדובר רק על תיאור מצבו החדש של האדם בעולם , כי אם , ובעיקר , על ה'תודעה המודרנית . ' האדם מבין ומפרש את עצמו ואת העולם לאור תודעה חדשה זו . תודעה זו חלה במספר ממדים : הממד האישי , הממד החברתי והממד הפוליטי . הממד האישי מכיל בראש ובראשונה את תודעת השינוי ; זו אינה תיאור העובדה שישנו שינוי , כי אם עיקרון . נתן רוטנשטרייך תיאר את הדברים כך : ' השינוי הוא עובדה בכל דור ודור . ואילו בדורות האחרונים הועלה לדרגה של מטרה . אין השינויים מתרחשים רק מעצמם , הם מתרחשים משום שאנו מבקשים לשנות , משום שלכתחילה הקיים אינו בר סמכות בעינינו עוד . ' גם בחברה מסורתית מתרחש שינוי והיא איננה סטטית , ' אלא שחברה זו לא רצתה בשינויים , לא שאפו לשינויים . ' השינוי חל גם בממד החברתי בעידן המודרני , והוא כולל את המהפכה התעשייתית והטכנולוגית – כלומר , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן