4. סיכום – עקרונות הפסיקה ההלכתית

בראשית פרק זה הבאתי מדברי השל המתארים שתי תפיסות שונות כלפי התורה : הראשונה היא אימננטית ונסמכת על האמרה ' משה קיבל תורה מסיני . ' היא רואה במרכז 239 ראה שגיא , עיון בשני מודלים של מושג האמת ההלכתית ; שגיא , אלו ואלו , עמ' ; 90-106 השל , תורה מן השמים , ח"ג , עמ' ; 23-45 סילמן , קול גדול ולא יסף , עמ' , 119-154 העמדה ההשתלמותית . 240 אגרות משה , הקדמה . את קבלת התורה ועל כן מבכרת את גישת ' דיברה תורה כלשון בני אדם . ' השנייה היא טרנסצנדנטית , נסמכת על האמרה ' תורה מן השמים , ' לשונה הוא המסתורין ועניינה הוא סוד מתן תורה . בהמשך הדברים הבאתי את דבריו של שגיא המתאר שתי השקפות שונות כלפי האמת ההלכתית . הראשונה רואה בתורה דבר שלם שניתן עוד בסיני , וככזה אין לפוסק ההלכה אלא לחשוף את האמת התורנית האלוהית המקורית . לעומת גישה זו ניצבת הגישה היצירתית : זו טוענת כי התורה הולכת ומשתלמת עם הזמן על ידי היצירה האנושית ; אין כאן חשיפה אלא יצירה מאין , שמקבלת כעת מעמד של תורה אלוהית . הראיתי בפרק זה על שלושת נושאיו , ההלכה והגורם האנושי , פורמליזם מול ערכים וגילוי והסתרה – אזוטריות הלכתית , כי על פי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן