ג. שימוש במחשבון בבתי חולים בשבת

קיימות מחלקות בבתי חולים שיש בהן צורך לחשב במדויק מינונים וכמויות במהלך הטיפול הרפואי , ומכיוון שאלו מקרים של פיקוח נפש נעשים החישובים גם ביום השבת על גבי נייר . הרשז"א נשאל אם עדיף להשתמש במחשבון כיס או לעשות כן בכתיבה ביד . בתשובתו טען שבכתיבת מספרים בדיו על גבי נייר יש איסור כותב מן התורה , לעומת זאת במחשבון אין איסור כותב כיוון שהכתיבה אינה מתקיימת . הרשז"א הוסיף שבהיתר זה אין חשש לפריצת איסור השימוש במחשבון כיס בשבת , ' מאחר שכל בר דעת מבין שמה שמותר במחלקות בתי חולים בהם קיימים מצבי פיקוח נפש אסור לחלוטין מחוץ לכותלי בית החולים או לצרכים פרטיים . ' הלפרין מעיד שלפני פרסום הדברים בכתב העת ' אסיא , ' בכל זאת חשש הרשז"א לתקלה שעלולה לצאת מהיתרו זה , על כן הוסיף הערת שוליים לתשובה – ולכן במקום צורך גדול הקרוב לפיקוח נפש יש להחשיב פתיחת מעגל חשמלי ( שאינו כולל גוף חימום ) לפעולה שאין בה איסור תורה . ורק אם פתיחת המעגל החשמלי מפעילה נורת להט או גוף חימום אזי המלאכה אסורה מן התורה . יתרה מזאת , על ניסוח זה כותב הלפרין כך : היה ברור לנו שכל תלמיד חכם יבין שכאשר יש אפילו רק ספק סכנה , אזי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן